Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 2 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus johtaja Olli Madekivelle, yksikön päällikkö Mari Rajalalla, johtava asiantuntija Samuli Alpille, johtaja Juha Sammallahdelle ja yksikön päällikkö Harri Vitikalle lautakunnan ja Ely-keskuksen kehittämiskeskustelun ajaksi kohdassa Ajankohtaiset asiat

sekä lakimies Heidi Ruonalalle, projektiarkkitehti Minna Kiviluodolle ja kaavoitusarkkitehti Sari Pietilälle Pispalan asemakaavojen käsittelyn ajaksi §:t 8 ja 9.

Päätös

Myönnettiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat