Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.3.2020

§ 68 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 4 Poikkeamislupahakemus kiinteistöille Aihkinkatu 6 ja 837-327-9901-0, Vuores, asuinkerrostalojen rakentaminen, 29.02.2020
§ 5 Poikkeamislupahakemus tontille Risuharjunkatu 4, Rahola, käyttötarkoituksen muutos, 11.03.2020
§ 6 Poikkeamislupahakemus tontille Kankurinkatu 8, IV (Amuri A), autopaikkamääräyksestä poikkeaminen, 11.03.2020

Maanmittausinsinööri
§ 3 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9236 ja 9241, 05.03.2020
§ 4 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9237, 06.03.2020
§ 5 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9237, 09.03.2020
§ 6 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9235, 10.03.2020

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 11 Maan- ja lumenvastaanottopaikkojen näytteenoton tilaus, 10.03.2020
§ 12 Tietoliikenneverkon vuokrapalvelun palvelunmuotoilun ja tuotteistamisen hankinta, 10.03.2020
§ 13 Kaupunkiympäristön palvelualueen osallistuminen Liikenne- ja infra-alan osaamisen (LIKE) rahoittamiseen 2020 - 2021, 10.03.2020
§ 15 Ratapihankadun väliaikainen yhteys, 10.03.2020
§ 16 Tietoliikenneverkon tarvesuunnitelman ja yleissuunnitelman hankinta, 10.03.2020
§ 14 Vahingonkorvausvaatimus kaatumistapaturmasta Hämeenkadun jalkakäytävältä, 10.03.2020

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 8 Automaattisen veden laadun mittauksen hankintasopimuksen jatkaminen optiokaudella , 09.03.2020
§ 7 Kiinteistörekisterin pitäjän varahenkilön määrääminen, 09.03.2020

Suunnittelupäällikkö
§ 10 Opinnäytetyön tilaaminen Härmälän huvilarannikon kehittämisestä, 11.03.2020

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 5 Kestävä kaupunki -palveluryhmän vastuuhenkilöt, menojen ja tulojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet 1.3.2020 alkaen, 04.03.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)