Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.9.2019

§ 265 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Hervannan liikenneverkkosuunnitelman toimenpiteet, Katja Seimelä ja Tero Rahkonen

- Hervannan baanan yleissuunnitelma, Timo Seimelä ja Niko Palo

Kokouskäsittely
Katja Seimelä, Tero Rahkohnen, Niko Palo ja Timo Seimelä olivat paikalla asiantuntijoina omien esitystensä ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)