Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.9.2019

§ 267 Hervannan Baanan yleissuunnitelma

TRE:8432/02.07.01/2018

Valmistelija

  • Seimelä Timo, Liikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Timo Seimelä, puh 040 758 2104, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pormestariohjelmaan on kirjattu, että laadukas pyöräväylä Hervantaan on valtuustokauden tärkein pyöräilyinvestointi. Laadukkaan pyörätien, Hervannan Baanan, rakentaminen Hervannasta keskustaan on parhaillaan käynnissä ja tänä vuonna valmistuu osuus Kanjoninkatu-Suutalansilta (VT9), jota on rakennettu raitiotien rinnakkaishankkeena. Hervannan ja keskustan välinen yhteys on rinnastettu seudullisiin pyöräilyn pääreitteihin, joita kehitetään pyöräilyn tärkeimpinä ja laadukkaimpina reitteinä. Syksyllä 2018 käynnistyi esiselvityksen laadinta Hervannan Baanan toteuttamisesta välille Suutalansilta (VT9)-Viinikan liittymä. Esiselvityksen pohjalta käynnistettiin yleissuunnitelman laadinta vuoden 2019 alussa välille Suutalansilta (VT9)-Viinikan liittymä. Suunnittelualueen pituus on n. 4.2 km.

Yleissuunnitelmassa on käytetty uusimpia pyöräliikenteen suunnitteluohjeita ja suunnittelun lähtökohtana on se, että polkupyörä on ajoneuvo ja se rinnastetaan muihin ajoneuvoihin. Pyöräilyn pääreiteillä jalankulku ja pyöräliikenne erotetaan omille väylilleen. Pyörä- ja autoliikenne erotetaan omille väylilleen tarvittaessa, jos autoliikenteen määrä ja nopeudet sitä edellyttävät. Työnaikana on tutkittu erilaisten väylätyyppien soveltuvuutta eri väylän osuuksille ja suunnitelmassa on päädytty pääsääntöisesti osoittamaan ratkaisuksi kaksisuuntaisia pyöräteitä, ainoastaan Korkinmäenkadun osuudelle on päädytty esittämään yksisuuntaisia pyöräteitä ja -kaistoja sekä pyöräkatua. Suunnittelualue on jaettu 8 osaan, joille on määritelty toimenpiteet ja alustavat kustannusarviot.

Viinikanojan varsi välillä Viinikan liittymä - Lokintaival esitetään toteutettavaksi eroteltuna jalkakäytävänä ja pyörätienä, jossa pyörätie sijoittuu jalkakäytävien väliin. Osuuden pituus on n. 160 metriä ja alustava kustannusarvio on 60 000 €.

Lokintaival välille Viinikanoja - Nekalantien liitymä esitetään toteutettavaksi kadun länsireunaan kaksisuuntaista eroteltua jalkakäytävää ja pyörätietä. Erotellun väylän toteuttaminen edellyttää kadunvarsipysäköinnin poistamista osuudelta. Lokintaipaleen ja Nekalan liittymään esitetään liittymäjärjestelyjen muutoksia, jotka muuttavat Nekalantie-Lokintaival suunnan pääsuunnaksi. Osuuden pituus on n. 180 metriä ja alustava kustannusarvio on 100 000 €.

Nekalantielle välille Lokintaival - Rantaraitti esitetään toteutettavaksi kadun eteläreunaan kaksisuuntaista pyörätietä. Pyörätien toteuttaminen edellyttää ajoradan kaventamista ja keskisaarekkeiden poistamista. Osuuden pituus on n. 400 metriä ja alustava kustannusarvio on 280 000 €.

Nekalantielle välille Rantaraitti- Kuokkamaantie esitetään toteutettavaksi kadun eteläreunaan kaksisuuntaista pyörätietä säilytettävän puurivin ja ajoradan väliin.  Pyörätien toteuttaminen edellyttää ajoradan kaventamista ja keskisaarekkeiden poistamista.  Osuuden pituus on n. 730 metriä ja alustava kustannusarvio on 500 000€.

Nekalantielle välille Kuokkamaantie-Rantavainio esitetään toteutettavaksi kadun eteläreunaan kaksisuuntaista pyörätietä, mutta pyörätien tarkempi sijoittuminen ratkaistaan jatkosuunnittelun yhteydessä.  Osuuden pituus on n. 940 metriä ja alustava kustannusarvio on 340 000 €.

Vihiojanpuiston osuudelle esitetään toteutettavaksi eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Pyörätie asfaltoidaan ja jalkakäytävä on kivituhkalla.  Osuuden pituus on n. 670 metriä ja alustava kustannusarvio on 330 000 €.

Hallilantiellä välillä Vihiojanpuisto – Korkinmäenkatu esitetään toteutettavaksi eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie kadun länsireunaan. Nykyisen yhdistetyn väylän levittäminen edellyttää nykyisen avo-ojan viemäröintiä. Osuuden pituus on n. 270 metriä ja alustava kustannusarvio on 200 000 €.

Korkinmäenkadulle esitetään toteutettavaksi kadun pohjoispäähän yksisuuntaiset pyörätiet, jotka muuttuvat Kattilakadun eteläpuolella väripinnotteella varustetuiksi pyöräkaistoiksi. Kuusistonkadun eteläpuolella Korkinmäenkatu jatkuu pyöräkatuna. Korkinmäenkadun ja Suutalansillan (VT9) välisellä osuudelle toteutetaan 5 metriä leveä eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Osuuden pituus on n. 720 metriä ja alustava kustannusarvio on 350 000 €.

Tavoitteena on katusuunnitelmien laatimisen käynnistäminen vielä tänä vuonna Viinikanojan, Lokintaipaleen ja Vihiojanpuiston osuuksien osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hervannan Baanan yleissuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Hervannan Baanan yleissuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Yhdyskuntalautakunta edellyttää, että Korkinmäenkadun katusuunnitelman yhteydessä huomioidaan risteävien katujen rajoitettu näkyvyys ja tehdään tarvittavat toimenpiteet liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi.

Kokouskäsittely

Katja Nisumaa-Saarela teki seuraavan muutosehdotuksen, jota kannatti Sonja Harmaala:

Päätösehdotukseen lisätään seuraava ponsi: Yhdyskuntalautakunta edellyttää, että Korkinmäenkadun katusuunnitelman yhteydessä huomioidaan risteävien katujen rajoitettu näkyvyys ja tehdään tarvittavat toimenpiteet liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi.

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Niko Palo, Timo Seimelä, Katri Jokela, Tapio Lindström, Mikko Kielo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)