Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.9.2019

§ 264 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo-ja puheoikeus §:n ajankohtaiset asiat ajaksi liikenneinsinööri Katja Seimelälle, projektipäällikkö Tero Rahkoselle (Sitowise Oy), liikenneinsinööri Timo Seimelälle ja projektipäällikkö Niko Palolle (Ramboll) sekä §:n 266 saakka controller Marko Sivoselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)