Yhdyskuntalautakunta, kokous 17.9.2019

§ 271 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 26 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavaehdotusta nro 8703 koskevan valituksen johdosta, 05.09.2019

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 172 Osallistuminen buildingSMART Finland Inframallintamisen kehittäminen 2019 -projektiin, 11.09.2019
§ 164 Intrum Justitia Oy:n takaisinsaantivaatimus liukastumisvahingosta, 11.09.2019
§ 165 Vahinkorvaushakemus autovahingosta Vaakonkadulla, 11.09.2019
§ 166 Vahingonkorvaushakemus liukastumisesta Ahlmanintiellä, LähiTapiolan takaisinsaantivaatimus, 11.09.2019
§ 167 Vahingonkorvausanomus ajoneuvovahingosta Hikivuorenkadulla, 11.09.2019
§ 168 Vahingonkorvausanomus ajoneuvovahingosta - Takamaanrinne, 11.09.2019
§ 169 Vahingonkorvaushakemus autolle sattuneesta vahingosta Tampereen valtatiellä, 11.09.2019
§ 170 Vahingonkorvaushakemus ajoneuvovahingosta Juvankadulla, 11.09.2019
§ 171 Vahingonkorvaushakemus liukastumisesta Jokirannankadulla, 11.09.2019
§ 173 Vahiingonkorvausanomus autovahingosta Hervannan valtaväylällä, 11.09.2019

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 78 Pysäköintirajoitusten lisääminen Elna Hellmanin kadulle, 06.09.2019
§ 79 Torpankadun suojatie, 09.09.2019
§ 77 Suojatieturvallisuuden parantaminen Kuokkamaantiellä Normaalikoulun kohdalla, 04.09.2019
§ 80 Suojateiden turvallisuuden parantaminen Lempääläntien ja Säästäjänkadun liittymässä, 10.09.2019

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 7 Kapeen kiviainesselvityksen tilaaminen, 04.09.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi puheenjohtaja ilmoitti seuraavan kokouksen 24.9.2019 peruuntuvan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)