Yhdyskuntalautakunta, kokous 2.5.2019

§ 127 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Ohjeistus sähköisten potkulautojen operoinnille, liikenneinsinööri Pekka Stenman

- Tähtikatu, projektipäällikkö Joonas Markus

- Toiminnan painopisteet 2020, Matias Ansaharju

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Reeta Ahonen, Katja Nisumaa-Saarela ja Jaakko Stenhäll saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Pekka Stenman, Joonas Markus ja Ari Vandell olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Matias Ansaharju oli läsnä asiantuntijana kokouksessa.

Antti Järvelä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin taukoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)