Yhdyskuntalautakunta, kokous 2.5.2019

§ 126 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus liikenneinsinööri Pekka Stenmanille ja projektipäällikkö Joonas Markukselle §:n Ajankohtaiset asiat ajaksi.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n 124-128 kaupunginpuutarhuri Timo Koskelle sekä §:n 124-131 kehittämispäällikkö Matias Ansaharjulle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)