Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

§ 183 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Kintulammi-Pukala-Teerijärvi ulkoilureittisuunnitelman laatiminen, Petri Mäkelä ja Pia Hastio

- Hulevesilaskutuksen tilannekatsaus, Maria Åkerman ja Pekka Heinonen

- Vaitinaron tilannekatsaus, Mikko Nurminen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Petri Mäkelä, Pia Hastio, Pekka Heinonen ja Maria Åkerman olivat paikalla asiantuntijoina omien esitystensä ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat