Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.6.2019

§ 182 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n Ajankohtaiset asiat ajaksi asiantuntija Petri Mäkelälle (Ekokumppanit), vesihuoltoinsinööri Maria Åkermanille ja erikoissuunnittelija Pekka Heinoselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat