Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.11.2019

§ 324 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Koilliskeskuksen liikenteen ja maankäytön yleissuunnitelma 2040, Riikka Salli, Katarina Surakka ja Heljä Aarnikko

- Kalevantie- Messukylänkatu-Kangasalantie verkollinen tarkastelu / Messukylän kadun yleissuunnitelmaluonnos, Jouni Ikäheimo, Heljä Aarnikko ja Katarina Surakka

- Asemakaava 8704 – Kaleva, Hippostalo, Katarina Surakka

- Asemakaava 8585 – Lamminpää, Nauhatehdas, Timo Silomaa

- Asemakaava 8587 – Vuores, Västinginmäki, Marjut Lund-Rahkola ja Milla Hilli-Lukkarinen

- Raitiotien toisen vaiheen asemakaavat: 8769 Järvikaupunki, 8770 Hiedanranta ja 8771 Sellupuisto, Jari Vaarma

- Palvelusopimus Tampereen Infra Oy:n kanssa, Matias Ansaharju

Kokouskäsittely
Ari Vandell saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Heljä Aarnikko, Katarina Surakka, Jouni Ikäheimo, Riikka Salli, Timo Silomaa, Marjut Lund-Rahkola, Milla Hilli-Lukkarinen, Jari Vaarma ja Matias Ansaharju olivat paikalla asiantuntijoina omien esitystensä ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Kirsi-Maarit Asplund poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin tauon.

Ajankohtaisten asioiden käsittelyä jatkettiin.

Matti Höyssä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)