Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.11.2019

§ 323 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n 324 Ajankohtaiset asiat saakka liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle, projektiarkkitehti Katarina Surakalle, kaavoitusarkkitehti Timo Silomaalle, kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkolalle, toimistoarkkitehti Milla Hilli-Lukkariselle, kaavoitusarkkitehti Jari Vaarmalle, kehittämispäällikkö Matias Ansaharjulle, projektipäällikkö Riikka Sallille (Ramboll) sekä Jouni Ikäheimolle (WSP). Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus liikenneinsinööri Katja Seimelälle §:ään 325 saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)