Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.11.2019

§ 337 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Maanmittausinsinööri
§ 20 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9199, 9203, 15.11.2019
§ 22 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9198, 9201, 20.11.2019

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 194 Kaukaniemen käytävät ja valaistus, 06.11.2019
§ 195 Tarastenjärven autojen välivarastointialueen aidan saneeraus, 06.11.2019
§ 196 Sepänkadun itäreunan kevyen liikenteen väylän katu- ja toteutussuunnitelmien tilaaminen Raitiotieallianssilta, 06.11.2019
§ 197 Paasikivenkadun katu- ja toteutussuunnitelmien tilaaminen Raitiotieallianssilta, 06.11.2019
§ 198 Vahingonkorvausanomus ajoneuvovahingosta Tervaskadulla, 06.11.2019

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 100 Tampereen kaupungin osallistuminen liikennealan kansallisen kasvuohjelman kaupunkitoimenpiteiden toteuttamiseen, 07.11.2019
§ 101 Pysäköintirajoitusten asettaminen Tuomaankadun pohjoispäähän, 14.11.2019
§ 102 Pysäköintirajoitusten asettaminen Talvitien koulun ja päiväkodin kohdalle, 14.11.2019
§ 103 Pyörien liityntäpysäköinnin kehittäminen Tampereen rautatieaseman ympäristössä, 14.11.2019
§ 104 Pysäköintikiellon lisääminen Antti Possin Kujalle, 18.11.2019
§ 105 Talvipysäköinnin rajoittaminen Pohjanmaantiellä, 19.11.2019

Suunnittelupäällikkö
§ 166 Kaupunkipuulinjauksen hankinta, 07.11.2019
§ 167 Hulevesimaksumuistutus laskusta nro. 0103284958, 08.11.2019
§ 168 Hulevesimaksumuistutus laskusta nro. 0103284963, 08.11.2019
§ 169 Päätös hulevesilaskua nro 0103605976 koskevasta muistutuksesta, 08.11.2019

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 31 Öljystä uusiutuviin -kampanjan valmistelun hankinta Ekokumppanit Oy:ltä, 14.11.2019
§ 32 Jakajat-projektiin osallistuminen ja kuntarahoituksen maksaminen Ekokumppanit Oy:lle, 14.11.2019
§ 34 Kare - Resurssitehokasta asuinkiinteistöjen ylläpitoa -projektiin osallistuminen, 20.11.2019
§ 35 Osallistuminen "Urban Energy Pact" -projektin valmisteluun, 20.11.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)