Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Rantatien suunnitelmien esittely, projektipäällikkö Markus Kytölä / Pöyry Oy, suunnittelupäällikkö Tarmo Keski-Loppi / Vr Track Oy ja liikenneinsinööri Heljä Aarnikko.

Jäsen Maggie Nurminen ja kaupunginhallituksen edustaja Jaakko Stenhäll saapuivat kokoukseen Kytölän esityksen alussa klo 16.09.

Projektipäällikkö Markus Kytölä esitteli Rantatien katusuunnitelman, suunnittelupäällikkö Tarmo Keski-Loppi ja liikenneinsinööri Heljä Aarnikko olivat asiantuntijoina läsnä. Kytölä, Keski-Loppi ja Aarnikko poistuivat kokouksesta esityksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo 16.33.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat