Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus projektipäällikkö Markus Kytölälle / Pöyry Oy, suunnittelupäällikkö Tarmo Keski-Lopelle / Vr Track Oy ja liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle §:n Ajankohtaiset asiat ajaksi.

Päätös

Myönnettiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat