Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Rakennuskiellon määrääminen koskien Ala-Pispalan ja Tahmelan asemakaavojen nro 8450 ja 8451 uudistamista

TRE:4606/10.03.01/2018

Perustelut

Asian esittelijä johtaja Mikko Nurminen peruutti esityksensä.

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat