Yhdyskuntalautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 27 Asemakaavatyöhön 8489 liittyvä korttelipihojen yleissuunnitelman tilaaminen, 14.06.2018
§ 28 Lisätilaus viitesuunnittelusta Hipposkylän asemakaavamuutokseen 8549, 14.06.2018
§ 29 Viistoilmakuvauksen hankinta, 15.06.2018
§ 26 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle poikkeamispäätöstä koskevan valituksen johdosta, 11.06.2018

Katupäällikkö
§ 1 Oikeuskanslerinviraston päätös kantelun johdosta, 12.06.2018

Kaupungingeodeetti
§ 29 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9032, 9038, 9053, 19.06.2018
§ 30 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9030, 9049, 20.06.2018

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 127 Vieritien kiintoraidelaattamuutos, 11.06.2018
§ 129 Ramppipuiston kevyen liikenteen väylän katu- ja rakennussuunnitelman päivitys, 11.06.2018
§ 131 Murtokadun rakennustyön tilaaminen, 13.06.2018
§ 136 Pyöräilijöiden liikennevaloetuudet mahdollistavan CrossCycle-palvelun tilaaminen Dynniq Finland Oy:ltä, 19.06.2018
§ 138 Karikepuiston viherrakennusurakka, 19.06.2018
§ 139 Vahingonkorvaushakemus liukastumisesta Herrainsuonkadulla, 19.06.2018
§ 140 Vahingonkorvaushakemus liukatumisesta Insinöörinkadulla, 19.06.2018

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 22 Novapoint-koulutusten tilaaminen Civilpoint Oy:ltä, 12.06.2018
§ 23 Hiedanrannan yleissuunnittelun laatimisen lisätyön tilaaminen Arkkitehtitoimistoilta NOAN Oy, Jolma Arkkitehdit Oy, TUPA architecture Oy sekä Schauman & Nordgren Architects Ab Oy ja Mandaworks Ab, 14.06.2018

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 49 Uuden kamerajärjestelmän käyttöönottoon liittyvien toisen vaiheen tehtävien tilaaminen Trafix Oy:ltä, 11.06.2018
§ 47 Pysäköintikieltojen asettaminen Pinninkatu 14 kohdalle, 11.06.2018
§ 48 Pysäköinnin kieltäminen Kanslerinrinteessä, 11.06.2018
§ 50 Pysäköinnin kieltäminen Kullervonkadulla, 11.06.2018
§ 51 Ilmailunkadun raitiotien aluevaraussuunnitelma, 15.06.2018
§ 52 Pysäköintikiellon asettaminen Pispankatu 47 kohdalle, 15.06.2018

Suunnittelupäällikkö
§ 12 Kaukaniemen kartanopuiston hoito- ja käyttösuunnitelman tilaaminen Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:ltä, 11.06.2018

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 4 Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) -suunnitelman toteutuksen hankinta, 20.06.2018
§ 3 Yritysten liiketoiminnan ja osaamisen edistäminen ympäristöjärjestelmällä (YLENNYS) -hankkeen rahoitus, 19.06.2018
§ 2 Ympäristönsuojelupäällikön varahenkilöt, 19.06.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat