Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Lappi, Käpylän suojeluasemakaava, asemakaava nro 8182, kaavoitusarkkitehti Katariina Korte

- XVII (Tulli) Tullikamarin aukio, asemakaava nro 8662, projektiarkkitehti Anna Hyyppä

- Tohloppi, Käräjätörmän pohjoisosa, asemakaava nro 8678, kaavoitusarkkitehti Raija Mikkola

- Yhdyskuntalautakunnan v. 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuudet, strategiacontroller Nina Mustikkamäki, kehittämispäällikkö Matias Ansaharju

- Kaupunkilogistiikka- ja jakelupaikkaselvitys, liikenneinsinööri Pekka Stenman, suunnittelupäällikkö Ari Vandell

- Järvensivun 30 km/h nopeusrajoitusalue ja sitä tukevat toimenpiteet, liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, suunnittelupäällikkö Ari Vandell

- Pysäköintimaksujen korotuksen toimenpidevaihtoehdot, liikenneinsinööri Katja Seimelä, suunnittelupäällikkö Ari Vandell.

Kokouskäsittely

Kaavoitusarkkitehti Katariina Korte esitteli Käpylän suojeluasemakaavan.

Projektiarkkitehti Anna Hyyppä esitteli Tullikamarin aukion asemakaavan ja poistui kokouksesta esityksensä ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo 16.33.

Kaavoitusarkkitehti Raija Mikkola esitteli Käräjätörmän pohjoisosan asemakaavan ja poistui kokouksesta esityksensä ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo 16.58, samalla poistui myös kaavoitusarkkitehti Korte.

Strategiacontroller Nina Mustikkamäki ja kehittämispäällikkö Matias Ansaharju esittelivät v. 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuudet. Palvelualueiden johtajat suunnittelujohtaja Taru Hurme, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen ja ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala pitivät aiheesta omat puheenvuorot. Mustikkamäki, Ansaharju, Hurme, Tietäväinen ja Kankaala poistuivat kokouksesta esitysten ja niistä käydyn keskustelun jälkeen klo 17.43.

Liikenneinsinööri Pekka Stenman esitteli kaupunkilogistiikka- ja jakelupaikkaselvityksen. Suunnittelupäälllikkö Ari Vandell oli asiantuntijana läsnä. Stenman poistui kokouksesta esityksensä ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo 18.05.

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko esitteli Järvensivun 30 km/h nopeusrajoitusalueen ja poistui kokouksesta esityksensä ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo 18.32.

Aarnikon esityksen päätyttyä puheenjohtaja esitti kokoukseen 15 minuutin taukoa.

Kaupunginhallituksen edustaja Jaakko Stenhäll poistui kokouksesta tauon alettua.

Tauon jälkeen liikenneinsinööri Katja Seimelä esitteli pysäköintimaksujen korotuksen toimenpidevaihtoehdot ja poistui kokouksesta esityksensä ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo 19.23.

Esteellisyys

 Katja Nisumaa-Saarela esteellinen hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella Käräjätörmän pohjoisosan asemakaavan esittelyyn. Nisumaa-Saarela poistui kokouksesta esittelyn ajaksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat