Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 272 Asemakaavahankkeen keskeyttäminen ja peruuttaminen 8517, XXI-374-2, Kaupinkatu 17 B, autopaikkojen korttelialueen muutos

TRE:7636/10.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen, 040 801 6952, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavan hakijan tavoite, kadun nimeäminen, voidaan toteuttaa muulla kevyemmällä menettelyllä. Nimen muutos voidaan ratkaista erillisellä päätöksellä ja asemakaavamuutos on tarpeeton. Kadunnimitoimikunta on käsitellyt asiaa 9.12.2009.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Asemakaavahanke 8517, XXI-374-2, Kaupinkatu 17 B, autopaikkojen korttelialueen muutos keskeytetään ja lopetetaan.

Mikäli asemakaavahankkeessa on muodostunut kuluja, on asemakaavoituksella mahdollisuus laskuttaa kertyneet kulut kaavahakemuksen tekijältä hakemuksen yhteystiedoissa olevin tiedoin.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä esitti asian jättämistä pöydälle. Maggie Nurminen ja Aleksi Jäntti kannattivat Höyssän esitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli Höyssän pöydällejättöesityksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat