Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus strategiacontroller Nina Mustikkamäelle, kehittämispäällikkö Matias Ansaharjulle, kaavoitusarkkitehti Katariina Korteelle, projektiarkkitehti Anna Hyypälle, kaavoitusarkkitehti Raija Mikkolalle sekä liikenneinsinöörit Pekka Stenmannille, Heljä Aarnikolle ja Katja Seimelälle §:n Ajankohtaiset asiat ajaksi.

Päätös

Myönnettiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat