Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalossa viimeistään torstaina 29.11.2018.

Jos pöytäkirjan tarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Matti Järvinen ja Juhana Suoniemi sekä varalle Maggie Nurminen.

Päätös

Valittiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat