Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 45 Tampereen taidemuseon ja Pyynikintorin asemakaavan nro 8667 tilaaminen, 20.11.2018
§ 44 Lausunto Rautasoini Oy:n ympäristölupahakemuksesta, 16.11.2018
§ 46 Päätös lausunnon antamisesta hallinto-oikeudelle, 21.11.2018

Kaupungingeodeetti
§ 57 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9078, 9079, 9080, 12.11.2018
§ 58 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9081, 12.11.2018
§ 59 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9097, 21.11.2018

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 241 Lisäkorvaushakemus liukastumisesta Herrainsuonkadulla, 14.11.2018

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 113 Pysäköintimuutokset Eetunkadulla ja Pienkodinkadulla, 22.11.2018
§ 114 Pysäköintimuutokset Valjakonkadulla, 22.11.2018
§ 115 Talvipysäköintirajoitukset Hippoksenkadulla, 22.11.2018
§ 116 Hämeenpuiston pyöräpysäköinnin kehittäminen, 22.11.2018
§ 117 Eteläpuiston pyöräpysäköinti, 22.11.2018
§ 112 Simppoonkadun pysäköintialue ja Simppoonkatu, katu- ja rakennussuunnitelma, VIII (Särkänniemi), 08.11.2018

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 9 Tampereen tavaraliikenteen ratapiha ja alueeseen kytkeytyvä maankäyttö -selvityksen tilaaminen, 09.11.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat