Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 228 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Liikenteen kehitys Tampereella 2018, Heljä Aarnikko ja Ari Vandell

- Pyöräilyn tavoiteverkko, Timo Seimelä ja Katri Jokela

- Talousarvion 2020 lähetekeskustelu, Mikko Nurminen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Heljä Aarnikko, Ari Vandell, Timo Seimelä ja Katri Jokela olivat paikalla asiantuntijoina omien esitystensä ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Kirsi-Maarit Asplund ja Leo Boström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja esitti pidettäväksi 15 minuutin tauon.

Matti Höyssä poistui kokouksesta ja Antti Ivanoff saapui kokoukseen päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat