Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 227 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n ajankohtaiset asiat ajaksi liikenneinsinööri Timo Seimelälle, erikoissuunnittelija Katri Jokelalle sekä liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle.

Kokouskäsittely
Ulla Kampman ja Katja Nisumaa-Saarela saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat