Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 231 Liikenteen kehitys Tampereella 2018 -raportti

TRE:5226/08.01.00/2019

Valmistelija

  • Aarnikko Heljä, Liikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 0940 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikössä on valmistunut raportti "Liikenteen kehitys Tampereella 2018". Raportti koostuu kahdesta osaraportista:

- Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2018

- Liikenneonnettomuusraportti 2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Raportti "Liikenteen kehitys Tampereella 2018" merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heljä Aarnikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat