Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 248 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 155 Käpylän valaistussaneerausurakan tilaaminen, 14.08.2019
§ 156 Tesoman rautatiekorttelin Vanamon alikäytävän rakennussuunnittelun hankinta, 15.08.2019

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 69 Aluepysäköintikiellon  ja aluenopeusrajoituksen 30 km/h lisääminen Ristimäenkadulle, 14.08.2019
§ 70 Ranta-Tampellan pintapäällysteen muutos, 14.08.2019
§ 71 Pysäköintimuutoksia Valjakonkadun eteläpuolella, 15.08.2019

Suunnittelupäällikkö
§ 164 Myllypuron virtaamamittauksen hankinta, 19.08.2019
§ 162 Hulevesimaksumuistutus laskusta nro. 0103687943, 08.08.2019
§ 163 Hulevesimaksumuistutus laskusta nro. 0103281987, 08.08.2019
§ 165 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien hulevesien hallinnan tilannetta ja hulevesimaksua, 19.08.2019

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 6 Selvityksen tilaaminen Tampereen uuden järjestelyratapihan vaikutuksista, 16.08.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat