Yhdyskuntalautakunta, kokous 27.8.2019

§ 247 Yhdyskuntalautakunnan opintomatka Vantaalle

TRE:522/01.04.01/2019

Valmistelija

  • Kekäläinen Arja, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on valmisteltu opintomatka Vantaalle 4.10.2019. Matkan aikana lautakunta saa tietoa mm. Vantaan kaupunkiympäristötoimialasta sekä Tikkurilan, Aviapoliksen ja Kivistön kehittämishankkeista ja raitiotiehankkeesta.

Alustavan ohjelman mukaan lähtö Tampereelta on klo 8. Vantaalla on kaupunkiympäristötoimialan ja Vantaan ajankohtaisten hankkeiden esittelyä. Lounaan jälkeen tutustutaan lähemmin aluekehityshankkeisiin. Paluumatka Tampereelle alkaa noin klo 16.

Matkalle osallistuu yhdyskuntalautakunnan jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustaja. Mikäli jäsen on estynyt, voi varajäsen osallistua hänen tilallaan. Matkalle osallistuu myös kaupunkiympäristön palvelualueen johtoryhmä.

Tilausbussin hinta on noin 700 euroa. Lisäksi kustannuksia tulee luottamushenkilöiden matkakustannuksista sekä mahdollisista ansionmenetyskorvauksista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esitetään pormestarin päätettäväksi:

Yhdyskuntalautakunnan jäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja oikeutetaan osallistumaan opintomatkalle Vantaalle 4.10.2019. Varajäsen voi osallistua matkalle, mikäli varsinainen jäsen on estynyt.

Opintomatkan kustannukset sekä luottamushenkilöiden KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merja M Mäkinen, Katri Naulo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat