Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 320 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Ajankohtaisten asioiden Ely-keskustelu-osuuden ajaksi johtaja Olli Madekivelle, osastopäällikkö Mari Rajalalle ja johtava asiantuntija Samuli Alpille Ely-keskuksesta.

Lisäksi myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kaavoitusarkkitehdit Anna-Leena Toivoselle ja Katarina Surakalle §:n Ajankohtaiset asiat ajaksi.

Päätös

Myönnettiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)