Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 321 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalossa viimeistään torstaina 30.11.2017.

Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katja Nisumaa-Saarela ja Reeta Ahonen sekä varalle Ilpo Sirniö.

Päätös

Valittiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)