Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 336 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 57 Raholan radanvarsikorttelin yleissuunnitelman laadinnan tilaaminen, 17.11.2017
§ 55 Poikkeamishakemus tontille Automiehenkatu 9, Lakalaiva, liikerakennuksen laajentaminen , 16.11.2017
§ 56 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevasta valituksesta, Vuohenoja, 16.11.2017

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 197 Vanhansillankadun rakennusurakan tilaaminen Tampereen Infra Liikelaitokselta, 17.11.2017
§ 200 Viimanaukion ja Lukinaukion rakennusurakan tilaaminen Tampereen Infra Liikelaitokselta, 17.11.2017
§ 201 Halkoniemen sataman vihertyöurakka, 22.11.2017
§ 202 Leinolankadun hulevesiviemärin rakennustyön tilaaminen, 22.11.2017
§ 204 Väinämöisenkujan katu- ja rakennussuunnitelman tilaaminen Ramboll Finland Oy:ltä, 22.11.2017
§ 199 Sammonkadun pohjoisreunan välillä Kalevan puistotie – Lemminkäisenkatu rakennussuunnitelman tilaaminen Pöyry Finland Oy:ltä, 17.11.2017

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 59 Hatanpään valtatien hulevesijärjestelmän toiminnallisuuden selvittämisen tilaaminen Sitolta, 15.11.2017
§ 60 Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämisen hankinta Pöyry Finland Oy:ltä, 20.11.2017

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 100 Älyliikenteen kansainvälisen teknologiaseurannan ja -analyysin sekä ITS Factory testITS:n kehittämissuunnitelman tilaaminen Ramboll Finland Oy:ltä, 09.11.2017
§ 101 Kaupunkilogistiikan kehittämisselvityksen tilaaminen Sitowise Oy:ltä, 09.11.2017
§ 102 Taksien ja tilausliikenteen pysäköintiselvityksen tilaaminen Trafix Oy:ltä, 11.11.2017
§ 103 Rongankadun yleissuunnitelman päivityksen tilaaminen WSP Finlandilta, 11.11.2017
§ 104 Tampereen pyöräliikenteen tulevaisuuskuva, 11.11.2017
§ 106 Tesoman valtatien katujen yleissuunnitelman tilaaminen Ramboll Finland Oy:ltä, 13.11.2017
§ 107 Pysäköinnin kieltäminen Valjakonkadun kääntöpaikalla, 17.11.2017
§ 108 Suojateiden asettaminen Hikivuorenkadun ja Alasenkadun liittymään, 17.11.2017
§ 109 Pysäköinnin kieltäminen Hevoshaankaudulla välillä Laidunkatu – Luhtaankatu, 17.11.2017
§ 110 Suojateiden merkitseminen Pinninkadun ja Varastokadun liittymään, 23.11.2017
§ 111 Raitiotien työmaanaikainen pysäköinti Itsenäisyydenkadun poikkikaduilla, 23.11.2017
§ 112 Osallistuminen VT12 ja KT65 Lielahti-Santalahti yleissuunnitelman laadintaan, 23.11.2017
§ 99 Pysäköintikielto Näsijärvenkadulla Väinö Linnan puiston kohdalla, 09.11.2017
§ 105 Liikenneturvallisuus valo-ohjatuissa liittymissä, punaista päin ajamisen seuranta, 13.11.2017

Ympäristöjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 20 Area 21-projektin toteuttaminen ja projektiorganisaation muodostaminen kaupunkiympäristön palvelualueella, 15.11.2017

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)