Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.1.2020

§ 14 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

Yhteiskokouksen ajankohtaiset asiat:

Asuntotuotannon yhteistyö elinkeinoelämän kanssa

- Ajankohtaista melulinjauksista, Elina Karppinen
- Asuinalueiden monimuotoisuus, Virpi Ekholm

Yhdyskuntalautakunnan ajankohtaiset asiat:

- Yleiskaavaluonnos, Pia Hastio

Puheenjohtaja ilmoitti, että yhdyskuntalautakunnan kokous 14.4.2020 perutaan, mutta tarvittaessa korvaava kokous pidetään 21.4.2020 yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokouksen jälkeen.

Kokouskäsittely
Elina Karppinen, Virpi Ekholm, Henna Korpiluoto, Ilkka Kääriäinen, Jari Lehtonen, Hanna Marttila, Tuija Schmidt, Aija Tasa, Heli Toukoniemi, Auli Heinävä, Kaisu Kammonen, Riikka Rahkonen, Taru Hurme ja Kari Kankaala olivat kokouksessa paikalla asiantuntijoina ja poistuivat yhteiskokouksen ajankohtaisten asioiden esitysten ja käsittelyn jälkeen.

Pablo Gonzalez Torres ja Reeta Ahonen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenet Jaakko Stenhäll, Vilhartti Hanhilahti, Riina-Eveliina Eskelinen, Antti Ivanoff, Juhapekka Lindfors, Oscar Lindvall, Riitta Lyytikäinen, Lasse Oksanen, Elina Lind, Tuula Pohjola ja Nina Silius-Haouari olivat paikalla kokouksessa ja poistuivat yhteiskokouksen ajankohtaisten asioiden tultua käsitellyksi.

Matti Höyssä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Antti Ivanoff poistui asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenenä ja jatkoi yhdyskuntalautakunnan varajäsenenä kokouksessa ja Jens Holm saapui kokoukseen hänen asunto- ja kiinteistölautakunnan varajäsenenään.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan muut osallistujat Raija Lindell, Pablo Gonzales Torres, Juho Mäenpää, Raija Lindell ja Juho-Pekko Ryhänen olivat paikalla kokouksessa ja poistuivat yhteiskokouksen ajankohtaisten asioiden tultua käsitellyksi.

Puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin tauon ja yhdyskuntalautakunnan kokouksen jatkuvan sen jälkeen kaupunginhallituksen istuntosalissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan puheenjohtaja esitti myös pidettäväksi 10 minuutin tauon ja asunto-ja kiinteistölautakunnan kokouksen jatkuvan sen jälkeen Tammerkoski- salissa.

Yhdyskuntalautakunnan ajankohtaisten asioiden käsittelyä jatketiin.

Pia Hastio oli paikalla asiantuntijana ajankohtaisten asioiden ajan ja poistui kokouksesta oman esityksensä jälkeen.

Kari Kankaala poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)