Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.1.2020

§ 13 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n 14 yhteiskokouksen ajankohtaisten asioiden ajaksi Asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenille tai varajäsenille sekä:

 • Teppo Rantanen, johtaja
 • Virpi Ekholm, kiinteistöjohtaja
 • Ilkka Sasi, kaupunginhallituksen edustaja (asunto- ja kiinteistölautakunta)
 • Pablo Gonzalez Torres, nuorisovaltuuston edustaja (asunto- ja kiinteistölautakunta)
 • Juho Mäenpää, nuorisovaltuuston edustaja (asunto- ja kiinteistölautakunta)
 • Lindell Raija, viestintäpäällikkö
 • Juho-Pekko Ryhänen, hallintosihteeri
 • Heli Toukoniemi, maankäyttöpäällikkö
 • Heinävä Auli, asunto- ja kehityspäällikkö
 • Kaisu Kammonen, erityisasiantuntija
 • Henna Korpiluoto (Pohjola Rakennus Oy Suomi)
 • Ilkka Kääriäinen (YIT Suomi Oy)
 • Jari Lehtonen (Talonrakennusteollisuus ry)
 • Hanna Marttila (Arkta Rakennus Oy)
 • Tuija Schmidt (Lujatalo Oy)
 • Aija Tasa (RaKLI ry)
 • Iina Laakkonen, projektiarkkitehti
 • Ilkka Kotilainen, projektiarkkitehti
 • Riikka Rahkonen, projektiarkkitehti
 • Katarina Surakka, projektiarkkitehti

 

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n 16 saakka erikoissuunnittelija Milja Nuuttilalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)