Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.1.2020

§ 26 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 1 Poikkeamislupahakemus tontille Pispalanharju 8, Ylä-Pispala, monitoimitilan muuttaminen toimistoksi, 22.01.2020

Maanmittausinsinööri
§ 1 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9200, 15.01.2020

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 2 Valaisinvaihdot 2020, alue 32, pääkadut - urakan tilaaminen, 09.01.2020
§ 3 Sarankulmankadun leventäminen kaukolämpötyön yhteydessä, 09.01.2020
§ 4 MaaRYL2020-ohjeiston kirjoitustyön hankinta, 15.01.2020

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 4 Osallistuminen EU CEF -rahoitteiseen Nordicway3-hankkeeseen, 22.01.2020

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 1 Pysäköintimuutokset Haarakadun länsipäässä, 10.01.2020
§ 2 Pysäköintiin liittyvien liikennemerkkien muuttaminen Kauppakadulla, 10.01.2020
§ 3 Pysäköinnin rajoittaminen Elli Tompurin kadulla, Näyttelijänkadulla ja Eino Salmelaisen kadulla, 15.01.2020
§ 4 Osallistuminen Horizon 2020 -rahoitteiseen SHOW-hankkeeseen, 22.01.2020

Suunnittelupäällikkö
§ 1 Korvauksen maksaminen Hiedanrannan hulevesiratkaisuja ja niiden maisema-arkkitehtuuria käsittelevästä diplomityöstä, 15.01.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)