Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.5.2019

§ 149 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Tampereen ydinkeskustan pysäköinnin ja huollon kehittämissuunitelma, Timo Seimelä ja Tenho Aarnikko

- Kävelyn ja pyöräilyn erottelun ja ajoratamerkintöjen periaatteet, Timo Seimelä ja Niko Palo

- Amurin yleissuunnitelma, Sakari Leinonen, Timo Koski ja Katja Seimelä

- Kaupunkiympäristön palvelualueen kehittämiskyselyyn osallistuminen, Mikko Nurminen

Kokouskäsittely
Timo Seimelä, Tenho Aarnikko, Sakari Leinonen, Timo Koski, Katja Seimelä ja Niko Palo olivat paikalla läsnä kokouksessa asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta omien esitystensä jälkeen.

Reeta Ahonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja esitti pidettäväksi 10 minuutin tauon.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)