Yhdyskuntalautakunta, kokous 28.5.2019

§ 148 Läsnäolo-ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §:n Ajankohtaiset asiat ajaksi liikenneinsinööri Timo Seimelälle, liikennesuunnittelija Tenho Aarnikolle (Sitowise Oy), hankepäällikkö Sakari Leinoselle, suunnittelupäällikkö Timo Koskelle, liikenneinsinööri Katja Seimelälle ja liikenneinsinööri Niko Palolle (Strafica Oy).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)