Yhdyskuntalautakunta, kokous 30.10.2019

§ 296 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ossi Aho ja Johanna Roihuvuo (varalle Jouni Sirén).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)