Yhdyskuntalautakunta, kokous 3.3.2020

§ 45 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Lielahdenkadun ja Halkoniemenkadun katusuunnitelmaluonnoksien (raitiotie) esittely, Markus Kytölä

- Venepaikkojen varauskäytännön uudistaminen, Kimmo Myllynen ja Simo Karttunen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Markus Kytölä, Kimmo Myllynen ja Simo Karttunen olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta omien esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)