Yhdyskuntalautakunta, kokous 3.3.2020

§ 52 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 3 Poikkeamislupahakemus tontille Honkakuusenkatu 5, Vuores, asuinkerrostalojen rakentaminen, 11.02.2020

Maanmittausinsinööri
§ 2 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9160, 9233, 21.02.2020

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 9 Betoniponttonilaiturin hankinta Naistenlahden venesatamaan 2020, 14.02.2020
§ 7 Vahingonkorvausanomus venevahingosta Villilässä, 10.02.2020
§ 8 Lisäkorvausvaatimus Kaupinkadun sillalla, 14.02.2020
§ 10 Vahingonkorvausvaatimus Hämeenkatu, Hämeensillan työmaa, 18.02.2020

Suunnittelujohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 6 Kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän vastuuhenkilöt, menojen ja tulojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet 1.3.2020 alkaen, 25.02.2020

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 11 Pysäköintipaikkojen lisääminen Petsanpuiston pohjoispäähän, 07.02.2020
§ 13 Uuden asukas- ja yrityspysäköintialueen perustaminen sekä aikarajoitteisen pysäköinnin laajentaminen Kalevan alueelle, 13.02.2020
§ 14 Pysäköintimuutokset Kyläojankadulla, 14.02.2020
§ 17 Petsamon L-alueen liittäminen työmatkapysäköintilupakokeiluun, 18.02.2020
§ 18 Ajokaistaopasteiden lisääminen Tampereen valtatielle, Kaartotielle ja Vuohenojan eteläiselle rampille, 19.02.2020
§ 19 Linja-autojen pysäköintijärjestelyjen muutokset Yliopistonkadulla, 19.02.2020
§ 20 Uimalankadun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän käyttö huoltokulkuna telelaitetilaan, 24.02.2020
§ 15 Tesomanraitin, väli Vanamon alikäytävästä etelään, kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma, Rahola, 17.02.2020
§ 16 Lahdenperänkadun automaattivalvontapisteen merkitseminen, liikennemerkkisuunnitelma, 18.02.2020

Suunnittelupäällikkö
§ 7 Automaattisen sadantamittauksen hankinta Vuorekseen, 20.02.2020
§ 6 Käpylehmänpuiston yleissuunnitelma, 20.02.2020
§ 5 Päätös hulevesilaskua koskevasta muistutuksesta, laskunumero 0103924652, 14.02.2020
§ 8 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien Näyttämönpuiston yleissuunnitelmaa, 25.02.2020
§ 9 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskien Karosenpuiston yleissuunnitelmaa, 25.02.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)