Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 61 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Tampereen alueellinen kehitys 1995-2015, asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä

- Hervannan pyöräbaana, projektipäällikkö Niko Palo /Strafica Oy, liikenneinsinööri Timo Seimelä

- Pinnin alikulun (Viinikankadun rautatiesilta) uusiminen, projektipäällikkö Tero Backman /Sitowise Oy, liikenneinsinööri Timo Seimelä

- Pispalan asemakaava 8310, Punainen tukkitie, projektiarkkitehti Minna Kiviluoto.
 

Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä esitteli Tampereen alueellisen kehityksen 1995-2015 ja poistui kokouksesta esityksensä ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo 16.45.

Projektipäällikkö Niko Palo /Strafica Oy esitteli Hervannan pyöräbaanan pyöräliikenteen ennustetta. Liikenneinsinööri Timo Seimelä oli asiantuntijana läsnä. Jouni Sirén postui kokouksesta esityksestä käydyn keskustelun aikana klo 17.22. Niko Palo poistui kokouksesta keskustelun jälkeen klo 17.40.

Projektipäällikkö Tero Backman /Sitowise Oy esitteli Pinnin alikulun uusimista sekä Viinikankadun ja Ratapihankadun aluevaraussuunnitelmia. Liikenneinsinööri Timo Seimelä ja suunnittelupäällikkö Ari Vandell olivat asiantuntijoina läsnä. Kaupunginhallituksen edustaja Jaakko Stenhäll sekä nuorisovaltuuston edustajat  Antti Järvelä ja Yaser Rahim poistuivat kokouksesta esityksestä käydyn keskustelun aikana klo 18.14. Tero Backman, Timo Seimelä ja Ari Vandell poistuivat kokouksesta keskustelun jälkeen klo 18.32.

Tässä vaiheessa puheenjohtaja esitti kokoukseen 13 minuutin taukoa.

Tauon jälkeen projektiarkkitehti Minna Kiviluoto esitteli Pispalan asemakaavan nro 8310 valmisteluvaihtoehtoja ja poistui kokouksesta esityksensä ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo 19.25.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat