Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 59 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävälle, projektipäällikkö Niko Palolle /Strafica Oy, projektipäällikkö Tero Backmanille /Sitowise Oy sekä liikenneinsinööri Timo Seimelälle ja projektiarkkitehti Minna Kiviluodolle §:n Ajankohtaiset asiat ajaksi.

Päätös

Myönnettiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat