Yhdyskuntalautakunta, kokous 5.3.2019

§ 81 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 4 Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen ydinalueen suunnittelukilpailun palkintolautakunnan yhden arkkitehtituomarin tuomaripalkkion maksaminen sekä kahden arkkitehtituomarin matkakulujen korvaaminen, 07.02.2019
§ 5 Poikkeamislupahakemus tontille Ranta-Tampellan katu 14, Tampella, asuinkerrostalon rakentaminen, 21.02.2019
§ 6 Päätös lausunnon antamisesta hallinto-oikeudelle, 22.02.2019

Kaupungingeodeetti
§ 8 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9128, 9130, 9131, 9132, 07.02.2019
§ 9 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9124, 9133, 9134, 9135, 9139, 11.02.2019
§ 10 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9122, 12.02.2019
§ 11 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9123, 15.02.2019
§ 12 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9114, 18.02.2019
§ 13 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9137, 9138, 9140, 9141, 9142, 20.02.2019
§ 14 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9143, 9144, 22.02.2019

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 11 Fore-kustannushallintapalvelun hankinta ajalle 1.1.2019-31.12.2020, 12.02.2019
§ 16 Nalkalan rantamuurin korjauksen suunnittelun hankinta 2019-2020, 12.02.2019
§ 18 Valaisinvaihdot 2019 Kämmenniemi- urakan tilaaminen, 21.02.2019
§ 3 Rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän vastuuhenkilöt, menojen ja tulojen hyväksyjät sekä tilausoikeudet, 15.02.2019
§ 12 Laukontorin sataman itäisen laiturin hankinta, 12.02.2019
§ 15 Vahingonkorvaushakemus venevahingosta, Halkoniemen pienvenesatama T-5444, 12.02.2019

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 25 Henkilökuljetusten rajapinnan suunnittelun, toteutuksen ja pilotoinnin toteuttamisen tilaaminen, 11.02.2019
§ 26 Henkilökuljetusten rajapinnan suunnittelun, toteutuksen ja pilotoinnin toteuttamisen tilaaminen, 13.02.2019
§ 28 Tampereen älyliikenteen verkoston ITS Factoryn koordinointi-, järjestely- ja viestintätehtävät, 20.02.2019
§ 27 Pysäköintikiellon asettaminen Kohmankaarelle Tesoman koulun liittymän pohjoispuolelle, 13.02.2019

Yleiskaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 3 Peltolammi-Lakalaivan yleissuunnittelun tilaaminen, 26.02.2019
§ 4 Arviointiraadin nimeäminen Kauppi-Niihama  -vertaissuunnitteluhankkeeseen, 27.02.2019

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 7 Isokuusen puukerrostalojen toteutusedellytykset -selvityksen tilaaminen, 14.02.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat