Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

§ 275 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Katutilavalvonta ja pysäköinninvalvonta –yksikön ajankohtaiset asiat, Pasi Halme

- Armonkallion asukaspysäköintialue, Pekka Stenman

- Petsamon asukaspysäköintialue, Pekka Stenman

- Tampereen kulttuuristrategia 2030, Jaakko Laurila

- Mokkapuiston yleissuunnitelma ja Kaukaniemen hoito- ja käyttösuunnitelma, Timo Koski

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Pasi Halme, Pekka Stenman, Jaakko Laurila ja Timo Koski olivat paikalla asiantuntijoina omien esitystensä ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Petri Rajala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Ville-Mikael Tuominen, Kirsi-Maarit Asplund ja Riina-Eveliina Eskelinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat