Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

§ 274 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo-ja puheoikeus §:n ajankohtaiset asiat saakka katutilapäällikkö Pasi Halmeelle, liikenneinsinööri Pekka Stenmanille, kehittämispäällikkö Jaakko Laurilalle ja suunnittelupäällikkö Timo Koskelle.

Myönnetään läsnäolo-ja puheoikeus §:n 276 saakka suunnittelupäällikkö Tarmo Keski-Lopelle (NRC Group), projektipäällikkö Jukka Heinoselle (Raitiotieallianssi), suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyryselle sekä projektijohtaja Ville-Mikael Tuomiselle.

Kokouskäsittely
Reeta Ahonen poistui kokouksesta ja Riina-Eveliina Eskelinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat