Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

§ 284 Valtuustoaloite tamperelaisen ilmasto-oppaan laatimiseksi - Tampereen vihreä valtuustoryhmä 

TRE:6931/11.00.01/2018

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää 22.10.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa tamperelaisen ilmasto-oppaan laatimista. Oppaan tulisi aloitteen mukaan painottua kaupunkilaisten arjen kulutus- ja muihin valintoihin ja muodostaa heille siten parempi kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Aloitteessa ehdotettiin erilaisia vaihtoehtoja oppaan tekniseen toteutukseen ja kustannusten kattamiseen. Aloitteen mukaan opas tukisi tavoitetta hiilineutraalista Tampereesta 2030 ja kannustaisi kaupunkilaisia kestävään elämäntapaan.

Valtuustoaloitteen pohjalta Smart Tampere -ohjelmaan kuuluvan Kestävä Tampere 2030 -osaohjelman sekä Ekokumppanit Oy:n yhteistyönä on valmisteltu Ilmasto-opas tamperelaisille. Opas julkaistiin toukokuussa 2019 osoitteessa ilmastosankari.fi.

Opas antaa valtuustoaloitteen mukaisesti vinkkejä hiilijalanjälkeä pienentäviin ilmastotekoihin arjen eri osa-alueilla. Samalla sivustolla voi tutustua myös syksyn ja kevään 2018-2019 aikana Kestävä Tampere 2030 -ohjelman toteuttamassa Ilmastosankari-kampanjassa kerättyihin tamperelaisten ilmastotekoihin sekä viiteen tamperelaiseen Ilmastosankariin. Sivulta löytyy myös linkki Sitoumus 2050 -laskuriin, jolla voi laskea oman hiilijalanjälkensä.

Ilmasto-opasta täydennetään ja kehitetään edelleen siitä saatavan palautteen ja esiin nousevien tarpeiden mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi:

Tampereen vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat