Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

§ 294 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Yhdyskuntalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön suunnittelu
§ 27 Kauppi, ak nro 8618, Medi-Park IV asemakaavan viitesuunnitelmien tilaaminen, 18.09.2019

Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue
§ 115 Sopimus bussikatosten sijoittamisoikeudesta, 01.10.2019

Maanmittausinsinööri
§ 16 Erillisen tonttijaon hyväksyminen 9174, 26.09.2019
§ 17 Erillisten tonttijakojen hyväksyminen 9184, 9185, 9186, 9187, 02.10.2019

Rakennuttamisjohtaja, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 176 Liikenteenrauhoittamiskohteet 2019, vaihe 1, 19.09.2019
§ 179 Siltojen ja muiden taitorakenteiden ylläpitourakka 2017-2019 hankinta optiovuodet 2020-2022, 02.10.2019
§ 175 Vahingonkorvausvaatimus autolle sattuneesta vahingosta Iidesrannassa Järvensivunpuiston kohdalla , 18.09.2019
§ 177 Vahingonkorvausvaatimus ajoneuvovahingosta Maisansalon venelaskupaikalla, 23.09.2019
§ 178 Vahingonkorvausvaatimus liukastumistapaturmasta Hämeensillalta, 26.09.2019

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue
§ 81 Hevoshaankadun pysäköintikieltomerkin siirtäminen, 15.09.2019
§ 82 Pysäköintikieltomerkin siirtäminen Tuluskadulla, 15.09.2019
§ 83 Pysäköintikieltojen asettaminen Lielahdenkadulle, 17.09.2019
§ 84 Pysäköintirajoitusten lisääminen Väinämöisenkujan pysäköintialueelle, 17.09.2019
§ 85 Pysäköintimuutoksia Amurin asukas- ja yrityspysäköintialueella C, 19.09.2019
§ 86 Pysäköintikieltojen muuttaminen Kursonkadulla, 24.09.2019
§ 87 Haiharan, Hankkion, Kaukajärven ja Vehmaisten aluenopeusrajoituksen 30 km/h muutoksen toteuttaminen - liikennemerkkisuunnitelma, 26.09.2019
§ 88 Pysäköintijärjestelyjen muutos Käpytien pysäköintialueella, 27.09.2019
§ 89 Pysäköintikieltojen lisääminen Hupakankorvenkadulle ja Pesäkolonkadulle, 27.09.2019

Ympäristö- ja kehitysjohtaja
§ 19 Kortteleiden dynaamisen energiamallintamisen hankinta, 13.09.2019
§ 20 Energiaviisaat kaupungit -hankkeen pilotointihankinta palveluna, 24.09.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Päätöspöytäkirjoista ilmenevä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat