Yhdyskuntalautakunta, kokous 8.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 282 Yhdyskuntalautakunnan kokoukset kevätkaudella 2020 

TRE:5985/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Kekäläinen Arja, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan kokoukset kevätkaudella 2020 pidetään pääsääntöisesti kaupunginhallituksen istuntosalissa klo 16.00 seuraavasti:

tiistai 14.1.2020
tiistai 28.1.2020
tiistai 11.2.2020
tiistai 3.3.2020
tiistai 17.3.2020
tiistai 31.3.2020
tiistai 14.4.2020
tiistai 28.4.2020
tiistai 12.5.2020
tiistai 26.5.2020
tiistai 9.6.2020
tiistai 23.6.2020

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Milko Tietäväinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, näköala-ravintola, Naulo Katri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat