§ 113 ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnassa käytettävät varallisuuden enimmäisrajat

Lataa  Kuuntele 

TRE:5104/10.04.01/2017

Päätöspäivämäärä

27.6.2017

Päätöksen tekijä

Asuntorahoitussihteeri

Lisätietoja päätöksestä

Asuntorahoitussihteeri Tarja Lampinen, puhelin 040 717 7686, sähköposti etu.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Valtion vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen tai peruskorjaukseen myöntämän tuen tarkoituksena on myös vaikuttaa asuntojen käyttöön niin, että asunnot ohjautuvat suurimmassa tarpeessa oleville asunnontarvitsijoille ja vuokrat ovat kohtuulliset. Asukkaiden valinta näihin asuntoihin perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijaruokakunnan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Hakijaa ei saa valita asukkaaksi, jos hakijaruokakunnalla on huomioon otettavaa varallisuutta siinä määrin, että se kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon ilman valtion tukea.

Asukasvalintaperusteet koskevat tällä hetkellä aravavuokra-asuntoja, vanhan korkotukilain mukaisella pitkäaikaisella korkotukilainalla rahoitettuja asuntoja sekä kaikkia uuden korkotukilain nojalla rahoitettuja vuokra-asuntoja.

Avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain nojalla rahoitettujen palveluasuntojen asukasvalinnoissa sovelletaan asukasvalintaperusteita kuten muissakin valtion tuella rakennetuissa vuokra-asunnoissa. Valittaessa asukkaita palveluasuntoon voidaan huomioon otettavasta varallisuudesta vähentää tavanomaisen asunnon arvo.

Hakija voidaan valita asukkaaksi palveluasuntoon, mikäli hakijan varallisuus koostuu pääasiallisesti omistusasunnosta, jossa hän itse asuu, eikä sen arvo yhdessä muun omaisuuden kanssa ylitä kaupungin vanhojen kerrostaloasuntojen keski-määräisen neliömetrihinnan perusteella 80 m2:n asuinhuoneistolle laskettavaa hintaa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) suosittelee, että kunnat määrittävät varallisuuden enimmäisrajat vuosittain ja tiedottavat niistä alueellaan oleville valtion tuella rakennettujen vuokratalojen omistajille.

Päivitetyt, kulloinkin voimassa olevat varallisuuden enimmäisrajat ovat nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen.

Päätös

Tampereella ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnassa 1.7.2017 alkaen käytettävät varallisuuden enimmäisrajat ovat yhden hakijan ruokakunnalle 48 000 euroa, kahden hakijan ruokakunnalle 59 000 euroa ja kolmen hakijan ruokakunnalle 75 000 euroa. Mikäli hakijaruokakuntaan kuuluu neljä tai useampia henkilöitä korotetaan varallisuusrajaa 10 000 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa henkilöä kohden.

Valittaessa asukkaita palveluasuntoon varallisuusraja on 250 000 euroa. 

Allekirjoitus

Asuntorahoitussihteeri Tarja Lampinen

Organisaatiotieto

Tampere