§ 144 Yli 65-vuotiaiden työtoimintapalvelujen hankinta pienhankintana

Lataa  Kuuntele 

TRE:5463/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

19.7.2017

Päätöksen tekijä

Avopalvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sosiaalipalvelupäällikkö, psykososiaalisen tuen palvelulinjan päällikkö Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Avopalvelujohtaja Anniina Tirronen, puh. 040 801 6378, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Työtoiminnan sosiaalisena kuntoutuksen kilpailutettiin kaudelle 1.4.2017 - 31.3.2019 + 1 vuoden + 1 vuoden optiokaudet. Koska hankita ei pitänyt sisällään työtoimintaa yli 65-vuotiaille, Tampereen kaupungin psykososiaalisen tuen palvelinjan päällikkö kävi neuvottelut Sopimusvuori ry:n kanssa Sorinan palvelukeskuksessa olevien yli 65-vuotiaiden työtoimintapalveluista. Palvelu toteutetaan siten, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat tuottavat työtoimintapalvelun viriketoiminnan ja henkilökohtaisen avustamisen palveluista yli 65-vuotiaille Sorinan palvelukeskuksen asiakkaille.

Sopimuskausi on 1.6.2017 - 31.3.2019.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Tarjoajan soveltuvuus: Tarjoaja täytti hankinnalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus: Tarjoajan tarjous vastasi tarjotulle palvelulle asetetut vaatimukset.

Edellä mainitun perusteella työtoimintapalvelu esitetään hankittavaksi Sopimusvuosi ry:ltä (Y-tunnus 0155524-3) hintaan 15 euroa/työtoimintapäivä (4h)/asiakas. Sopimusvuori ry:n tarjouksessa olevan hinnan katsottiin olevan ja Sopimusvuori ry palveluntuottajana Sorinan palvelukeskuksessa olevien yli 65-vuotiaiden asiakkaiden osalta ainoa mahdollinen.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä 75 000 €/vuosi. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksenä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Sopimus yli 65-vuotiaiden työtoimintapalvelujen hankkimisesta tehdään esityksen mukaisesti Sopimusvuori ry:n (Y-tunnus 0155524-3) kanssa.

Sopimuskausi on 1.6.2017 - 31.3.2019

Hinta on 15 euroa/työpäivä (4h)/asiakas. Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä on 137 500 €.

Mikäli hankinnasta tehdään hankintasopimus, hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu. Muussa tilanteessa tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Avopalvelujohtaja Anniina Tirronen

Organisaatiotieto

Tampere