§ 25 Laboratoriolaitteiston hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:7691/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

5.12.2017

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, Tekniikka ja teollisuus, Toisen asteen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Ari Holsti, puh. 050 4418812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Koulutusalajohtaja Vesa Kalliomäki, puh. 040 800 4627, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia Tekniikka ja teollisuus koulutusalan, laboratorioalan opetuskäyttöön tulevista laboratoriolaitteista tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti.

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain (1397/2016) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely.

Tarjouspyyntö lähetettiin 1.11.2017 sähköpostitse neljälle (4) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: Hyxo Oy, Labo Line Oy, Oy G.W. Berg & Co Ab ja VWR International Oy.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 10.11.2017 klo 16.00 mennessä Hyxo Oy, Labo Line Oy ja VWR International Oy.

Tarjouksista tehtiin vertailu. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, hankintayksikön kannalta paras hinta-laatusuhde tuotepositioittain. Tarkempi vertailu on tämän päätöksen liitteenä.

Positio 1 Laboratorioastioiden pesukonetta tarjosivat Labo Line Oy ja VWR International Oy. Esitetään valittavaksi tarjousvertailun perusteella hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous VWR International Oy:n tarjoama Miele PG 8583, hinta 7 680 euroa (alv 0 %).

Positio 2 Laboratoriokäyttöön pöytämallinen pH- ja johtokykymittaria tarjosivat Hyxo Oy, Labo Line Oy ja VWR International Oy. Esitetään valittavaksi tarjousvertailun perusteella hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous Hyxo Oy:n tarjoama Hach HQ440D-moniparametrimittari, hinta 1 599 euroa (alv 0 %).

Positio 3 Laboratoriojääkaappi-pakastinta tarjosivat Labo Line Oy ja VWR International Oy. Tarjottu laitemalli oli molemmilla sama, joten esitetään valittavaksi hinnaltaan halvempi VWR International Oy:n tarjoama LCexv 4010, hinta 1 960 euroa (alv 0 %).

Positio 4 Laboratoriopöydät ei saatu yhtään tarjousta, joten positio 4:n osalta on perusteltua siirtyä suorahankintaan. Tarjouspyynnön mukaisista laboratoriopöydistä pyydettiin tarjousta 20.11.2017 Visu Kaluste Oy:ltä ja IS-Vet Oy:ltä. Tarjouksen jätti Visu Kaluste Oy, jonka tarjoamat tuotteet esitetään valittaviksi. Tuotteiden hinta toimitettuna on yhteensä 2 060 euroa (alv 0 %).

Hankinnan arvo on yhteensä 13 299 euroa (alv 0 %). Kustannukset kohdennetaan investointien kustannuspaikalle IO1340_17_02_08_07.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Tekniikka ja teollisuus koulutusalan, laboratorioalan opetuskäyttöön hankitaan laboratoriolaitteistot positioittain esityksen mukaisesti VWR International Oy:ltä (Y-tunnus 0614918-0), Hyxo Oy:ltä (Y-tunnus 0123937-1) ja Visu Kaluste Oy:ltä (Y-tunnus 2663577-6).

Hankinnan kokonaiskustannukset 13 299 euroa (alv 0 %) kohdennetaan investointien kustannuspaikalle IO1340_17_02_08_07.

Tilaus voidaan tehdä kun hankintapäätös on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Koulutusalajohtaja Vesa Kalliomäki

Organisaatiotieto

Tampere