§ 10 Moniteräsahan hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:3758/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

15.6.2017

Päätöksen tekijä

Koulutusalajohtaja, Tekniikka ja teollisuus, Toisen asteen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Tuntiopettaja Ismo Pentinlehto puh 040 8012526, Lehtori Pekka Pirttiniemi puh 050 3791893, Hankintasihteeri Piritta Simonen, puh 040 8687664, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vs. koulutusalajohtaja Vesa Kalliomäki

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia Tekniikka ja teollisuus koulutusalan, puualan opetuskäyttöön hankittavasta moniteräsahasta tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti.

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista (1397/2016) säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti.

Tarjouspyyntö lähetettiin 16.5.2017 sähköpostitse kolmelle (3) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: Awutek Oy, Eurotec Oy ja Penope Oy. Tarjouksen jättivät määräaikaan 29.5.2017 klo 16.00 mennessä Eurotec Oy ja Penope Oy. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja niistä tehtiin tarjousvertailu.

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, tarjouspyynnössä ilmoitetuilla vertailuperusteilla: Hinta 50 %. Tekniset ominaisuudet (vähimmäisvaatimusten ylittävin osin, paineyksikön sähköinen korkeudensäätö) ja soveltuvuus oppilaitoskäyttöön 50 %. Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä.

Vertailun perusteella esitetään hankittavaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena Penope Oy:n tarjoama moniteräsaha Raimann Unirip 310, sisältäen tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ilmoitetut ominaisuudet ja varusteet, hintaan 33 400 euroa (alv 0 %).

Päätös

Tekniikka ja teollisuus koulutusalan, puualan opetuskäyttöön hankitaan moniteräsaha esityksen mukaisesti Penope Oy:ltä (Y-tunnus 2588414-8) tarjouksen mukaiseen hintaan 33 400 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kustannukset kohdennetaan investointien kustannuspaikalle IO1340_17_02_08_08.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta erillisellä kirjallisella tilauksella.

Allekirjoitus

Vesa Kalliomäki, vs. koulutusalajohtaja

Organisaatiotieto

Tampere